bg en

Дарик радио за рубриката "Дарик за природата"

2
Рубриката "Дарик за природата" е създадена през 2018-а година като част от дейностите по проект "Натура 2000 - Нови хоризонти", осъществяван в партньорство между Зелени Балкани, Дарик радио, Дневник, Капитал и Хоби ТВ. Партньорството между различни медии с национално покритие и природозащитна организация има за цел популяризиране и постигане на целите на НАТУРА 2000 и европейските политики за опазване на природата. За периода на номинация май 2021 - май 2022 Дарик радио са подготвили 8 радио-предавания; 60 радио-репортажа; 12 радио-анонса, излъчени общо 380 пъти в ефира на Дарик радио и 6 информационни клипа бяха излъчени 1000 пъти. Предаванията съдържат полезна информация, с участието на експерти от природозащитни и граждански организации и засягат важни теми като: борбата с климатичните промени, кампания в подкрепа на черните лешояди, кампанията "подари топла черупка", борбата с бракониерството, опазване на вековните гори, доброволчески акции за почистване и др.

За повече информация:
https://darik.bg/darik-za-prirodata~2