bg en

НУ "Цани Гинчев" - град Бяла Слатина, за целенасочената политика за отговорно отношение към околната среда

1
Номинацията на  НУ "Цани Гинчев" - гр. Бяла Слатина е за съзнателната и целенасочена политика на училищния екип, учениците и родителите за преобразяване на училищната среда. Кампанията им продължава вече шеста година и цели да превърне безличното училищно пространство с асфалт и без пейки  в чисто, красиво, интересно и привлекателно място за учене и игри с: цветни градини, беседка, класна стая на открито, оранжерия, къщички за птиците, много дървета и храсти. Отговорното отношение към природата екипът формира и чрез включване на учениците и родителите в дейностите по облагородяването на двора, в състезания, игри, клубове с екологична тематика. До този момент учениците са поставили 50 къщи за птици. Те също така се грижат за тристагодишна  черница. Имат собствена  оранжерия,  в  която  отглеждат и разпространяват собствени  цветя. Поддържат и собствена  ферма  за  калифорнийски  червеи.