bg en

Анна Минева и Еко Партнърс България АД

21
Конкретният повод за номинацията е организирано от Анна събитие - лекцията на тема „Непознатите реки“, която се проведе на 30.06.2021 г. Лекцията беше част от кампанията за Деня на река Дунав 2021 г. и се организира съвместно от Еко Партнърс България АД и Институт за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. Главен организатор на събитието е Анна Минева, която задаваше не само интересни, но и полезни въпроси за река Дунав и притоците й, за биологичното разнообразие, за проектите за възстановяване на заливните равнини, за влиянието на климата върху реките и др. Лекцията успя да достигне до широка аудитория и включваше лектори, които засегнаха интересни и полезни теми. Като Иван Христов, който представи богатството на биоразнообразието по река Янтра и доц. д-р инж. Галя Бърдарска, която представи проектите, по които се следи и се работи за подобряване на качеството на водите и на състоянието на екосистемите в Дунавския басейн.
Анна Минева е един от основните двигатели на кампаниите на „Еко Партнърс България“, има особено отношение към опазването на биологичното разнообразие. По време на различните акции, които организира, тя разкрива и дълбоките, общочовешки, скрити послания за опазването на биологичното разнообразие и климата. Ана Минева е млад и деен човек, който с много упоритост и усърдие постига целите си, но всъщност е водена от голямата мисия – да вдъхнови повече хора да участват активно в опазването на околната среда.

За повече информация:
https://www.facebook.com/events/810067816313186/