bg en

Александър Дунчев - награда на публиката и журито

6
Въпреки сложната политическа обстановка Александър Дунчев не изневерява на принципите и идеите си. Като депутат от партия "Продължаваме промяната" той продължи битката си за опазването на горите. Поде борбата Изпълнителна агенция по горите да бъде независима от МЗХ на пряко подчинение на МС. Не се поколеба да разкрие злоупотреби в управлението на горите, дори и когато засягаха управляващата коалиция. Действие, което доведе до остра реакция на БСП и до обвинения, че "пречи" на коалицията. Но това не го спря и разкритията му за източване на милиони левове от държавните горски и ловни стопанства и за политическо кадруване в управлението на горите в крайна сметка доведоха и до оставката на зам. министъра на земеделието Атанас Добрев. През месец май Александър Дунчев внесе и проект на Решение на Народното събрание за приемане на мерки за осигуряване на максимална пазарна конкуренция при възлагане на добива и продажбата на дървесина в държавните гори, както и Проект на решение за приемане на правила за прозрачност при кадровите назначение на ръководни постове в държавната администрация и държавните публични предприятия. Александър Дунчев продължи да подкрепя и дългогодишни природозащитни каузи като спасяването на Кресненското дефиле, борбата със застрояване на Черноморието и др. Заедно със Зорница Стратиева единствени се бориха и за възстановяване на втората инстанция при обжалването на екологичните оценки в Закона за опазване на околната среда и гласуваха против решението за отпадането й и връщането й чак през 2024 година. Беше и един от вносителите на ЗИД на закона за ветеринаромедицинската дейност, която касаеше забрана на отглеждането на животни заради кожата им в България. През годината той направи и множество проверки на незаконни сечи из цялата страна и помагаше на медийни разследвания по темата.