bg en

Зеленият Отбор

4
Зеленият Отбор на България е доброволческа формация от ентусиасти, които доказаха, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството. Това е изцяло доброволческа инициатива и има за цел да покаже пред всеки един от нас, че можем да се обединяваме и вършим добрини, съвсем задружно, независимо от различията и проблемите, в които живеем. За периода на номинация май 2021 - май 2022 те организираха залесявания, почиствания на реки и планини, конкурс за изработка на хранилки за птици, поддържат независима банка за семена. Зеленият отбор и техният ръководител Калин Христов са неизменен участник и във всички акции и протести през годините за защита на природата, а на 4 февруари тази година организираха флашмоб в защита на Борисовата градина. Популяризират и обучения, акции и събития, свързани с опазването на природата.