bg en

Проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти", изпълняван от Зелени Балкани, Хоби ТВ, Дневник, Капитал и Дарик радио

натура
"Нови хоризонти" е първата по рода си информационна кампания за Натура 2000 (като мащаби, степен на въздействие и използвани медийни канали) - партньорство между национална природозащитна НПО и три различни медии – Дарик радио, Капитал и Дневник и ХобиТV. Организаторите използват „флагови-натура-видове“, за да популяризират природозащитата и да допринесат за решаването на принципни проблеми, като различни незаконни практики, увреждащи защитените зони и видовете, предмет на опазване. В проекта участват медийни партньори, управляващи различни комуникационни канали - радио, ТВ, информационен уеб сайт, печатна медия, които имат милионна аудитория, на територията на цялата страна и се ползват с доверие. Всичко това, съчетано с дейностите "очи в очи", провеждането на фокусирани към различни стейкхолдъри работни среши, разпространението на множество издания и кампании по всички онлайн канали на партньорите прави проекта уникален като покритие и въздействие, не само на национално, но и на европейско ниво. Именно по тази причина му е дадено името „Нови хоризонти“, тъй като той на практика прехвърля ограниченията на осъществяваните до момента кампании.
Като част от дейностите по проекта, през периода за номинация са организирани: десетки събития на територията на цялата страна – отбелязване на важни природозащитни дати, участие във фестивали и други обществени прояви; събития са проведени в 11 населени места от цялата страна; международният ден на НАТУРА 2000 за периода май 2022 – май 2023 е отбелязан с 26 събития в 21 населени места, с участието над 2080 граждани; 7 презентации с участието на 200 деца; викторина с участието на над 400 ученици бяха посветени на НАТУРА 2000, а участниците получиха награди; мултимедиен проектор в Стара Загора излъчи над 400 часа видеоматериали за опазване на природата; 60 ТВ репортажа бяха изготвени от екипа на HobbyTV и показани над 1560 пъти по трите ТВ канали на партньорите; 48 радио-репортажа бяха излъчени в ефира на Дарик радио; 8 радио-анонса бяха излъчени общо 270 пъти в ефира на Дарик радио; 6 информационни клипа бяха излъчени 546 пъти; 58 публикации бяха изготвени от партньорите им от Дневник и стигнаха до хиляди потребители чрез портала DnevnikBg; Пътуващата изложба за НАТУРА 2000 беше експонирана в 8 града; дейностите по проекта бяха отразени в над 140 медийни публикации.
Повече за проекта на: https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/