bg en

Илиян Илиев

Илиян
Когато се заговори за проблем, свързан с околната среда във Варна, обикновено се стига до Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Илиян е магистър по „Екология и опазване на околната среда“ и е активен участник в редица екологични кампании и инициативи на местно и национално ниво като си сътрудничи и с други природозащитни организации. Той от години не само активно развива центъра за околна среда във Варна, но и приобщава местни бизнеси и институции към "зелената" идея чрез различни инициативи като кампанията на центъра "Лист по лист", например. Илиян е и координатор за Източна България на международната образователна екомрежа „SPARE“. Автор е на редица публикации като „Устойчива Варна“, „Пример за създаване на индикатори за устойчиво развитие” и др. Провежда безплатни обучения за активисти и граждански организации. Води и подкаст, в който хора от страната споделят свои инициативи, чрез които подобряват средата си на живот.
За повече информация:
2022 Кампания „Лист по лист“ – резултати
Новостите в света на ГМО