bg en

Kaufland България

kaufland
Kaufland България е съмишленик на WWF в реализацията на Panda Labs – глобалната образователна програма, чиято цел е да повиши знанията и компетенциите на младите българи в сферата на „зелените“ иновации и предприемачество и така да ги подготви за бързо променящия се свят. Kaufland България подкрепя програмата в съответствие с целите на своята политика за устойчиво развитие под мотото „Действията носят промяната“. Служители на компанията участват активно в Panda Labs: с лекции във всички семестри, представяне на бизнес казуси, журиране на идеите в хакатоните, със срещи и споделяне на опит на място в магазините и офиса на компанията в рамките на мастър класовете, както и при финалното определяне на победителите.
Сред други важни инициативи за опазване на природата на Kaufland България е и подписаният през май 2023 меморандум за сътрудничество за дългосрочна подкрепа на българските полярни експедиции, с цел да подпомогне усилията на учените в намирането на устойчиви решения за борба с климатичните промени.
За повече информация:
За Panda Labs
Kaufland ще подкрепя дългосрочно българските полярни експедиции