bg en

Проект „Бъди умен, мисли кръгово“

мисли
Проект „Бъди умен, мисли кръгово“ (ACF 806), обединява усилията на фондация Темпо, Българска фондация Биоразнообразие, Пукльовците и Green Business Norway за повишаване на осведомеността на подрастващите по теми свързани с управлението на ресурсите, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени. По проекта бяха създадени и приложени:
- Образователна платформа с налични въпроси, отговори и тестове, направени под формата на забавна игра.
- Свободен за ползване наръчник, който да съдържа практически образователни програми и насоки за провеждане на иновативни занятия.
- Обучения с учители, в които участваха над 80 учители от 35 училища.
- Пилотно тестване и реализация на част от предложените образователни методики.
- Игровизирани уроци свободно достъпни онлайн и виртуални образователни турнири, в които се включиха над 500 ученици.
- Предизвикателства за опазване на околната среда с над 100 участници от 20 училища.
Русалка Илиевска, начален учител, споделя "Учениците ми/четвъртокласници/ с удоволствие научаваха нови неща за заобикалящата ги среда и с всеки следващ турнир ставаха все по-знаещи и търсещи деца. Изградиха умения за работа в екип и с лекота се включваха в дискусии по темите... Получавам обратна връзка от родителите на учениците, че в ежедневието си са започнали да прилагат наученото от презентациите, с които се подготвяхме за турнирите. Всяко дете получи и малко дъбче, за което се грижи и наесен, с помощта на нашите приятели от Биоразнообразие и Гората.бг, ще ги засадим. Събираме разделно отпадъците в класната стая и почти за всеки семеен празник изработваме подаръци от рециклируеми материали. Благодарение на този проект аз, като учител, имах възможност да представя пред учениците ми тези глобални теми по един интересен и достъпен начин."
Повече за проекта може да научите на: https://b-smart.education/