bg en

Инициативата Panda Labs Junior for Just Transition

панда
Panda Labs Junior for Just Transition е съвместен проект на WWF Bulgaria, JA Bulgaria, JA North Macedonia, WWF Adria-Serbia и Eco-Team Montenegro, целящ да превърне старите въгледобивни райони в по-устойчиви места, предлагащи по-добро качество на живот за младите хора и следващите поколения. В рамките на инициативата ученици от района на Перник, Кюстендил и Бобов дол търсят и предлагат бизнес решения на специфични за региона казуси с цел постигането на справедлив за хората и природата преход към възобновяеми източници на енергия. Те преминават през обучение, целящо да ги подготви за бъдещия пазар на труда, наблягайки на теми като климатични промени, кръгова икономика, зелено предприемачество и др. Проектът включва и EcoSoc симулации, в които младежите "влизат в обувките" на властта, бизнеса и НПО сектора, с цел да изготвят становище. То се представя на кръгла маса с реални представители на местната власт, бизнесмени и представители на гражданския сектор. Проектът се осъществява с младежи във въглищните региони на 4 страни - България, Северна Македония, Сърбия и Черна Гора. Близо 800 участници в четирите страни са обучени и ангажирани, като в резултат на това са генерирани над 55 идеи за зелено предприемачество с цел развитие на въгледобивните региони.