bg en

Сдружение "Чиста Струма" за почистването на река Банщица

струма
В периода 23 септември - 6 октомври 2022 г. Сдружение "Чиста Струма" провеждат акция по почистване с техника на най-замърсения приток на Струма в района на Кюстендил - река Банщица. Река, която, по сведения на местните, не е почиствана от 1977 г. Инициативата е с обхват 5 км, а доброволците се трудят по 8-9 часа на ден или общо 120 часа. Резултатът е не по-малко впечатляващ - изваден е отпадък от над хиляда тона! Водата в реката вече тече чиста, но от сдружението не смятат да спрат до тук. Предстои им поставяне на съоръжение за улавяне на отпадъка в самата река, на стратегическо място до края на 2023 година. Планират и цялостно почистване, поставяне на контейнери и промяна в процесите по сметосъбиране и сметоизвозване в местния кв. Изток. "Нашата мисия е да почистим една от най-красивите български реки – Струма – като действаме, като променяме, като вдъхновяваме хората, институциите и общностите. Целта ни е не просто да изчистим реката, но и да ограничим замърсяването ѝ устойчиво – чрез активност, превенция и образование. А примерът и опитът ни да послужат за грижата към всички български реки." - споделят от Сдружение "Чиста Струма".
За повече информация:
Какво постигнахме дотук?