bg en

"Младежки дебати за климата", организирани от фондация "ЕкоОбщност"

дебати
„Младежки дебати за климата“ е инициатива на фондация „ЕкоОбщност“, в рамките на проект „Климат на промяна“, финансиран по програма DEAR, насочена към млади хора на възраст от 15 до 26 години. Участници са учащи в средни, полувисши или висши учебни заведения, както и млади хора извън образователната система, завършили своето средно или висше образование. Провеждат се под формата на състезание по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др.
Младежките дебати за климата бяха проведени между 31 март и 1 април 2023 г. в гр. София, като в тях се включиха 54 ученици от гимназиалния курс на средни и специализирани училища от София, Русе, Дупница, Кюстендил и Димитровград. „Чрез организирането на младежки дебати за климата се стремим да въвлечем младите хора още по-активно в обсъждане на проблемите, свързани с глобалното развитие, климатичните промени и миграцията и задълбочаващите се социални проблеми, обусловени от тях“, споделя Любомира Колчева – Директор на фондация „ЕкоОбщност“.
За повече информация:
Младежки дебати за климата се проведоха в София