bg en

Айше Сали за репортаж за причината за наводненията над Берковица

Айше
Репортажът на Айше Сали "Какво не направиха местните власти, за да избегнат наводненията?" по БНТ много добре представя част от проблемите и това, че обикновено безотговорното отношение към повърхностните водни тела, както и горите, са в основата на случващите се бедствия. Много често имаме проблеми не само с незаконната сеч, но и със законната такава. Имаме проблем с "почистванията" на коритатата, които не се извършват съгласно утвърдените по закон правила, а се използват за незаконен добив на строителни материали. Имаме проблем с коригирането на реките, което само увеличава риска от наводнение.
За повече информация:
Какво не направиха месните власти, за да избегнат наводненията?