bg en

Проект "По зелените пътеки на защитените птици и животни на територията на Резервати: „Атанасовско езеро”, ”Средока”, ”Узунбоджак" на НЧ "Христо Ботев 1937"

НЧ
В проекта се включиха над 30 ученици и младежи от 15-29 годишни, художници, приложници, хора на изкуството, еко активисти, експерти екология от РИОСВ-Бургас, доброволци, представители на читалища и библиотеки и др. съмишленици на организаторите от НЧ „Христо Ботев 1937“. Те провеждат шест инициативи, включващи най-разнообразни дейности като: почистване на районите на Атанасовско езеро, водопад „Докузак“ и местността „Мишкова нива“. Беседи с експерти на теми опазване на биоразнообразието, въздуха, горите, почвите, „нулеви отпадъци“ и др. Децата, участвали в проекта имат възможност да посетят защитените местности, да направят къщички за птици, хранилки и кошчета за отпадъци и да ги поставят от определените от представители на институциите места. Те се включиха и в природозащитни походи, пленери, наблюдение на птици. А видяното пресъздадоха в изложба, която обиколи всички административни сгради в областта. Творчеството им беше популяризирано в България и чужбина и използвано в туристически дипляни и реклами.