bg en

Хармоника - награда на журито

хармоника
Брандът harmonica символизира не само продукти, създадени по методите на биологичното земеделие. В работата си се стремят да се грижат и за най-важното - да не вредят, да работят така, че да има минимални вреди за климата, за биоразнообразието и за здравето. И признанието за това не закъснява. През 2022 година Хармоника получава B Corp - сертификат, който се присъжда на компании, отговарящи на високи стандарти за социални и екологични резултати, публична прозрачност и отчетност. От компанията споделят: "В Хармоника се стремим да работим така, че да даваме пример и да променяме света към по-добро. Този сертификат е признание за досегашните ни усилия и ангажимент да продължим и в бъдеще. Като B Corp се присъединяваме към общност от съмишленици, които използват бизнеса като сила за добро за положително въздействие върху света. Гордеем се, че сме част от това движение, и се ангажираме да спазваме най-високите стандарти за социална и екологична отговорност."