bg en

Стефан Аврамов

ст
Стефан Аврамов е дългогодишен експерт защитени територии и опазване на видове. Към момента е част от екипа на “По-диви Родопи” и инициативата “Зелени закони”. Участва в създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи от името на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие в края на 90-те години и в успешни кампании на български НПО за подобряване на Законите, касаещи опазването на природата. Работи за опазването на множество изчезващи видове, провежда и активна борба с бракониерството и трафика на защитени видове. Стефан Аврамов стои и зад едни от най-красивите снимки на редки защитени видове и местообитания у нас - изключително ценен ресурс в битките на НПО за опазване на природата.
През 2022-ра Стефан Аврамов участва активно в няколко природозащитни кампании, сред които спиране на мярката пасторализъм и опазване на дюните по българското Черноморие.
За повече информация:
Зелени Закони визуализираха специализираната цифрова карта на дюните на МРРБ
Езерата и природата в Пирин и Рила се увреждат от субсидии за паша на говеда чрез мярка за финансиране “пасторализъм”