bg en

Христина Василева - Агри.БГ

hristina
Христина Василева е зам. главен редактор в "Агри.БГ". Журналист, който активно работи по теми свързани с биоразнообразието и опазването на околната среда. Тя организира и редица уебинари за регенеративно земеделие, покривни култури, въглеродни сертификати, климат, почви. Включи се и в мисията на ЕК за по-здрави почви.
Христина Василева отразява не само проблемите и предизвикателствата на българските фермери в условията на климатичните промени, но и запознава широката аудитория с различни гледни точки и анализи на родни и европейски ескперти и организации по въпроси, засягащи климата, почвата, разнообразието на растителните и животински видове, и екологичното равновесие в страната.
За повече информация:
Субсидии за естествено опрашване и подпомагане на стопанство - някои от новостите за пчеларите
ДЗЕС 6 обезпокои най-много земеделски стопани