bg en

Пенчо Пандъков - награда на журито

пенчо
Пенчо Пандъков е еколог и хидробиолог, завършил бакалавър по специалност Екология към Лесотехнически унивеситет- София и катедра хидробиология в Софийски университет, специализирал като стипендиант в IGB Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Берлин Германия. От години той е една от движещите сили в сдружение „Балканка“, като работи усилено по казуси, свързани с опазване на биоразнообразието в реките и унищожителното въздействие от ВЕЦ върху тях.Един от главните „виновници“ за изготвянето на предложение от сдружение „Балканка“ за обявяване на най-голямата защитена местност у нас, с дължина от близо 60км - река Лом, която беше обявена през 2022г. В началото на 2022 г. Пенчо Пандъков се включи с целия експертен потенциал и време, с които разполага в подпомагане борбата на местните граждани от общините Велико Търново, Павликени, Сухиндол в борбата им срещу инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци край Павликенското село Върбовка. Пенчо Пандъков е участник в екологичния експертен съвет от гражданската квота, като представител на Сдружение „Балканка“ и е един от основните виновници за промяната на решението и отхвърлянето на ИП от РИОСВ Велико Търново. Участва активно в организацията на протестни действия, както и в събиране на подписка, внесена срещу предложението. Радетел за чист въздух, чисти и здрави реки, пълни с живот.