bg en

Защита на Кресненското дефиле по инициатива на рафтинг обществото

кресна
Дълги години кампанията за спасяване на Кресненското дефиле набира сила и търси решение за опазване на биоразнообразието и защита на интересите на местната общност. Рафтингът се превърна в запазена марка на района, който освен икономически и социални ползи, защитава и екологичната стойност на района. Един много добър пример за синергия между бизнес и местна общност ни показа инициативата на рафтинг общността в района, която чрез Българска федерация по рафтинг и местни активни хора организираха информационна кампания и протести в защита на природата и пейзажа, които са основен ресурс за водните спортове и носят препитание на местните. С дейностите си показаха, че опазената природа в района е важна за туризма и практикуването на водни спортове.
За повече информация: https://kresna.org/