bg en

Димитър Попов - БДЗП - Гоце Делчев

дим
Димитър Попов е председател на БДЗП - Гоце Делчев. Той организира гоцеделчевските природозащитници в местни, национални и международни инициативи на БДЗП. През годините активно работи с местни сдружения, читалище „Изгрев 1930“, община Гоце Делчев, детски градини. Той е и експерт по проекта на БДЗП "Живот за птиците" и е сред инициаторите на кампанията „Осинови щъркелово гнездо". Кампанията се провежда съвместно с читалище „Изгрев 1930“ в с. Баничан и благодарение на нея бяха изработени и поставени 20 нови платформи, с които се обезопасиха рискови щъркелови гнезда на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Сред местните акции, които организира заедно с другите членове на БДЗП - Гоце Делчев са почиствания, обучения, а през 2022 откриват и обсерватория за наблюдение на птици - идея, която успяват да реализират съвместно с читалище "Изгрев 1930" в с. Баничан, много доброжелатели, съмишленици и дарители. Освен за наблюдения на птици обсерваторията ще се използва и за обучения, семинари, курсове и еко туризъм, които да представят красотата и значението на района. Хората в Гоцеделчевско уважават труда на местните природозащитници и високо ценят приноса на Димитър Попов. При необходимост те винаги се обръщат към него за съвет и помощ и редовно му изпращат сигнали за пострадали диви птици. Например, само за 2022 сигналите за пострадали птици са повече от 50. Благодарение на адекватна реакция на съмишленици и приятели на птиците 35 от тях са получили втори шанс. Димитър Попов вдига завесата над изчезващите видове птици в района и въвлича млади и стари в опазването и спасяването им на локално ниво
За повече информация:
Много кампании и откриване на обсерватория за наблюдение на птици са сред дейностите на клона на БДЗП в Гоце Делчев през тази година