bg en

Инициативата "Покрив за Пример" на Силвия Савова и Йорданка Йорданова

покрив
"Покрив за Пример" е започнал като идея за популяризане на озеленяването на покривни пространства и превръщането им в градини. Мечта, която вече я има на много места по света, но на малко в България. Пилотният проект е в град Димитровград. Проектът печели малък грант, който не е достатъчен за изпълнение на цял покрив, но след повече от година на проверка на възможности, Силвия Савова успява да организира изграждането и засаждането на първата зелена стена в рамките на поне 80 км в околността. С това Силвия Савова и Йорданка Йорданова се надяват да демонстрират няколко неща: как покривите могат да бъдат използвани в справянето с все по-високите температури през лятото в градове като Димитровград и в същото време да се превърнат в приятни градски пространства, с възможност за генериране на енергия през соларни панели.
Градският топлинен остров е проблем, с който все по-често се сблъскваме дори в малките градове. Популяризирането чрез изграждане на зелени примери е от ключово значение повече собственици на сгради да се решат да направят подобна инвестиция и заедно да се погрижим за това да имаме един по-зелен сграден фонд.
За повече информация:
Фейсбук страница на инициативата