bg en

Лора Георгиева - ученичка от 11 клас на на АЕГ "Гео Милев" град Русе

lora
Лора Георгиева е ученичка в 11 клас на АЕГ "Гео Милев" град Русе. Тя е лидер на еко клуба към училището, заместник председател на ученическия съвет, активен член на БМЧК, младежки парламент и много други организиции, които се занимават с темите на екологията в града. Създател е и на движение "Нашият град е наша грижа", което се занимава с почистване на паркове, градинки и площадки, залесяване на райони и опазване на околната среда. През май 2022 Лора Георгиева написва проект "Първото 0 waste училище на България", а в началото на юни участва и в международен екофорум. Проектът предвижда училището да се ориентира в посока намаляване на отпадъка и пестене на ресурси, като се построи голям дървен компостер за органичния отпадък и се закупят кошчета за разделно събиране, както и да се проведе еко информационна кампания сред учениците в гимазията. През февруари 2023, Лора Георгиева написва и втори проект "Кът за биоземеделие", с който кандидатсва за финансиране към Хенкел България. Проектът е финансиран и предвижда изграждане на хоризонтална и вертикална градинка/плантер и оформление на обособен кът от СТЕМ центъра, в който ще могат да се отглеждат подправки, всякакъв вид ядливи зелени растения, ягоди, нискостеблени домати и малини. През учебната 2022/2023, Лора и екип от ученици на гимназията, изработиха още дизайн на табелки, обозначаващи различните видове растения в училищната сграда и сложиха кратко описание, с нужните за него условия на отглеждане. Изработиха и табло с QR код, водещ към постоянно активна анкета, в която всеки може да даде зелената си идея и да научи подробности за дейностите на екоклуба и политиката на училището по темите на екологията. Тя взема участие в конкурси, семинари и програми по темите на екологията и е многократно награждавана.