bg en

Електроразпределение Юг ЕАД - награда на публиката

електро
„Електроразпределение Юг“ ЕАД /ЕР Юг/ работи за опазване на околната среда на своята лицензионна територия още от 2009 година, като има дългогодишно партньорство с природозащитни организации в България. През 2021 г. ЕР Юг и БДЗП разработиха нов проект по програма Life на ЕС – „Безопасна мрежа за бургаските езера“. Основната цел на проекта е да защити застрашени видове птици от токов удар и сблъсък по миграционния път Via Pontica - вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа. От месец септември 2022 г. до края на м. май 2023 г. по проекта вече са обезопасени 900 ел. стълба, което представлява над 90 км безопасна наземна инфраструктура за птиците. В резултат на тази дейност няма загинали птици в района на обезопасените стълбове и аварийността по мрежата на база диспечерски данни е сведена до 0. Това показва големият успех на тази дейност и ефективните технически решения, които са приложени от дружеството. ЕР ЮГ продължава своята активна работа, като до края на 2023 г. ще бъдат обезопасени всички 2000 стълба, предвидени по проекта.
Повече информация за проекта: https://lifesafegridforburgas.bg/bg/birds/