bg en

Инициативите на ПГ по телекомуникации, свързани с опазване на биоразнообразието и намаляване на климатичните промени

ПГ
Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София е образователна институция, която учи и възпитава своите ученици да използват уменията си за опазване на биоразнообразието и намаляването на климатичните промени. Тя е номинирана за инициативата в час по информационни технологии, учениците да създадат уеб сайтове, свързани с биоразнообразието и екологични проблеми. По този начин те сами търсят информация, запознават се с проблемите, оценяват информацията по достоверност и я интегрират в своите разработки. И се замислят какво да потребяват, така че да пазят природата, как да я опазват и какво могат още да направят с цел намаляване на климатичните промени.
Сред другите им инициативи, свързани с климатичните промени е и участието на отбор от Професионална гимназия по телекомуникации в "Младежки дебати за климата", организирани от фондация "ЕкоОбщност", между 31 март-1 април 2023 г. Те се представиха достойно и спечелиха трето място в надпреварата.