bg en

Вера Стаевска - dnevnik.bg

vera
Вера Стаевска е журналист в dnevnik.bg като през последната година, тя не само пишеше по теми, свързани с партньорството между в. Дневник и Зелени Балкани по проект: "Натура 2000-нови хоризонти", но беше журналистът, който първи и задълбочено отразяваше всички теми, свързани с опазеното биоразнообразие, ценни местообитания и чиста околна среда. Тя беше и авторът, който даде думата на личности в природозащитата, които чрез своя пример и години работа да върнат доверието на хората в НПО сектора, а и да ги мотивират да бъдат добрия пример, който искат да виждат в света.
За повече информация:
От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове
Светослав Тодоров, Централен Балкан: Искаме да привлечем местните хора и хижарите на наша страна
Тихомира Методиева - Тихич: Не e нужно всички да опазват природата, а просто да не вредят
Планинари и туроператори искат екоминистерството да върне директорите на националните паркове
Александър Серафимов, "Планини и хора": Не можем да управляваме планините от мандат до мандат