bg en

Стратегия за развитие на туризма "Странджа - достъпна за всеки"

насам
Стратегията „Странджа – достъпна за всеки“ е изготвена още през 2021 г. от Туристическо дружество „Насам-натам“ и "Планиландия" и в момента продължава да се изпълнява с помощта на стотици доброволци, институции, дарители, фирми и др. Тя включва развитие на туризма в пълния смисъл на думата – пешеходен, велосипеден, културен, исторически, поклонически и др. и е разработена като са отчетени множество фактори, свързани със спецификите на региона. Целта й е населените места, които се намират в Странджа, в които има хотели и къщи за гости да бъдат свързани с мрежа от маршрути, като около тях да има няколко основни, по възможност кръгови, които да водят до местните забележителности – природни, исторически и религиозни. След определянето на подходящите населени места и по-важните забележителности е започнало почистването и маркирането на маршрутите, както и поставянето на указателни табели. То се извършва изцяло от доброволци, а към настоящия момент огромна територия около гр. Малко Търново и селата Звездец, Бръшлян, Стоилово, Бяла вода, Калово, Заберново, Визица, Кондолово, Граматиково, Българи и Кости е вече завършена. Вече са поставени и 21 информационни табла в населените места, на които има карта с подробна информация за маршрутите и над 800 табели с полезна информация. Предвижда се и изработването на 7 въжени моста над р. Велека, а по останалите маршрути - още 70 дървени. Пълна информация за готовите пешеходни маршрути към момента е публикувана на фейсбук страницата на ТД „Насам – натам“ и в групата „Странджа – достъпна за всеки“, където всеки, който желае да се включи и да подпомогне инициативата е добре дошъл.