bg en

Креативо.ком ЕООД

kreativo
„Креативо.ком“ ЕООД е малка фирма, чиято дейност е изцяло ориентирана към опазването на природата и практикуването на устойчив туризъм. Част от работата й е свързана с организиране на събития с кауза, които най-често са насочени към децата. Водещо разбиране на хората от Креативо е, че децата са посланици за опазването на природата. Пример за такива събития са организирането и реализацията на Деня на Жабешкото блато в гр. Ботевград и Деня на божура в гр. Божурище. В основата на цялата дейност са предварителните проучвания на културното и природно наследство на определени места, както и проучването на потенциала за обособяване и реализиране на природосъобразен туристически продукт. В периода 22.05.2022-22.05.2023 г. фирмата участва в проекти за проучване на природните и културните богатства на общините Горна Малина, Костинброд и Радомир, разработване на туристически брандове насочени към природните дадености на дестинациите, включително разработване на регионални марки за качество „Горна Малина – първата зелена община в България“ и „Запазена марка Радомир“, които са представяни на национални и международни форуми. А доброволната сертификация за качество на община Радомир, беше внедрена на практика и доби широка обществена и медийна популярност. По този начин фирмата постига устойчивото развитие на дестинации, които са нови или малко познати сред хората.
За повече информация: https://creativo.space/