bg en

Кампания за спиране на субсидираната паша в националните паркове на Коалиция “За да остане природа в България”

пасторализъм
От години експертите в природозащитата споделят, че субсидирането на сезонна паша в националните ни паркове трябва да спре. Мярката е създадена преди 25 години с цел да се запазят откритите площи във високите планини, които намаляват поради обрастването с дървесна и храстова растителност, главно сибирска хвойна. Скоро след въвеждането й обаче става ясно, че мярката не само не изпълнява заложените цели, а сериозно допринася за увреждането на екосистемите в алпийския и субалпийски пояс на нашите планини. През ноември 2022-ра година, експерти на Коалиция “За да остане природа в България” обединиха експертните си знания и теренни наблюдения и за пореден път поискаха от Министерството на околната среда и водите да спре прилагането на мярката в националните паркове и предложиха алтернатива за подпомагане на животновъдите - субсидиране за пашуване на територията на цялата страна, с изключение на трите национални парка и алпийските пасища в останалите защитени зони и увеличаване с 20% размерите на субсидии за пасищно животновъдство и с 30% размерите на субсидиите за пасищно млечно овцевъдство и козевъдство. Кампанията включваше информационни материали, разпространявани в социалните мрежи, примерно писмо, адресирано до министъра на околната среда и водите за спиране на мярката, прессъобщение до медиите, както и публична лекция по темата, която се проведе в Биологическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски”.