bg en

Габриела Славова

Габи
Габриела Славова е същинско олицетворение на буден „активист за природата“. Тя е любител-ентомолог-ботаник. Макар ангажираното ѝ ежедневие и безбройните дейности, които реализира самоинициативно или като част от екипа на Община Бургас, тя впечатлява с осъзнати и смислени каузи в посока популяризиране и опазване на околната среда и нейните обитатели. Тя прекарва много време сред природата, обхождайки защитени и любопитни местности и наблюдавайки местните видове. Много често завещава на местния природонаучен музей стойностни екземпляри, които са добре запазени и подходящи за музейни експонати. В последните месеци активно ангажира свои приятели и познати с походи по черноморското крайбрежие с цел прочистване от инвазивните кактуси - опунция, като тя е улеснила и организирала тази доброволческа дейност, така че да няма наранени или неудовлетворени. Междувременно, Габриела Славова подготвя и решение, което да бъде реален мост между доброволци-любители на природата, подкрепени от експерти, които чрез същински еко-насочен граждански съвет да подкрепят Общината в нейните зелени политики и решения, както и да бранят „белите дробове“ на града. Нейната любов и уважение към природата, ентусиазмът ѝ и нестихващото ѝ желание за реална промяна и опазване на природните богатства са заразни.


02-02-2024