bg en

Александър Петров (Александър Скалд) - Списание Осем

ал
Александър Петров (Александър Скалд) е докторант по екология и опазване на екосистемите в Пловдивския университет. От работата си в Пловдивския природонаучен музей като уредник на залата с живи тропически пеперуди става известен като „Повелителя на пеперудите“. Бил е гост в най-различни предавания и сутрешните блокове на всички национални телевизии. Води онлайн предаване за българската природа „Пъдпъдък дейли“, в което се поднасят непознати или се „изправят” криворазбрани сведения за дивите обитатели на България. Участвал е като експерт в последните проучвания по „Натура 2000“ и други екологични проекти. Номинацията е за поредица статии в Списание 8, в рубриката „Живият космос“, посветени на обитателите на българската природа: бр. 12/2022 - Много повече от коледно дърво!, бр. 2/2023 - Как зимуват пеперудите? и бр. 3/2023 - Ти чул ли си как свири чичопей? Целта на автора е да допринесе за опазването на дивата родна природа чрез опознаването ѝ. Той поднася любопитни сведения за животните и растенията у нас по увлекателен начин, на разбираем език. Така те се превръщат в привлекателно и образователно четиво, което ни напомня защо е важно да пазим природното си богатство.
За повече информация:
Много повече от коледно дърво
Ти чул ли си как свири чичопей?
Как зимуват пеперудите?