bg en

Популяризиране на темата за опазване на околната среда сред младежите

Пангея
ПанГея е първата еко-организация в България, създадена и ръководена изцяло от младежи. Има за цел да мобилизира, обедини и обучи млади хора от цялата страна, ангажирайки ги с опазване на околната среда и насърчавайки ги към екологично осъзнати действия. Дейностите на ПанГея обхващат различни аспекти на природозащитата, разделени в 3 основни практики - Гори, Климат и енергия и Застрашени видове и територии. За по-малко от година от създаването си, структурата е утроила размера си до над 40 човека. Благодарение на ПанГея, над 320 младежи - доброволци и съмишленици, получават ежедневен достъп до различни ексклузивни възможности за доброволчество, работа на терен, стаж, обучения, срещи с експерти, посредством платформата "Discord". За изминалата година, ПанГея са организирали многобройни събития като конкурс и фотоизложба на тема “Красотата и грозотата на България”, концерт на свещи по повод Часа на Земята в Бургас, иновационни събития за генериране на зелени идеи в Русе и Бургас, както и различни обучителни и дискусионни сесии в местни училища. ПанГея имат цялостен принос в ангажирането и овластяването на младежи в сферата на екологията и опазването на околната среда в страната и е следващата естествена стъпка от системната работа на сдружаване и овластяване на младежи от страна на WWF България и други партньорски организации.
За повече информация:
ФБ страница на ПанГея