bg en

Обявяването на нова защитена местност - „Есетрите - Ветрен“ по предложение на WWF

esetri
Есетрите са на ръба на оцеляването - най-застрашената група животни в света, а Долен Дунав е едно от малкото места, където все още се срещат в дивата природа. Обявяването на защитена местност „Есетрите - Ветрен“ през юни 2022 г. е категоричен успех, резултат на десетгодишна непрекъсната работа с местните рибарски общности и отговорните институции. Зад него стои и изтощителна полева дейност по проучване на есетрите и техните местообитания, която възлиза общо на над 1400 километра изследвани трансекти. Защитената местност обхваща повече от 288 хектара от площта на река Дунав близо до село Ветрен и пред езерото Сребърна. Освен есетрите още 40 други вида риби са установени в този участък на Дунав, като 21 от тях са включени в Червената книга на България. Заповедта за обявяването на зоната е издадена по предложение на WWF - България, подкрепено от местната риболовна асоциация, Регионалната инспекция по околна среда – Русе и Националния природонаучен музей към БАН и внесено през април 2022 година.
За повече информация:
По предложение на WWF е обявена нова защитена местност по Дунав