bg en

Кампанията за утвърждаване на режима "хвани и пусни" за балканската пъстърва, организирана от "Балканка"

Балканка
Кампанията стартира през 2012 г. с въведени промени за разрешаване на риболова на пъстърва през седмицата, но в режим "хвани и пусни". Тогава са направени и първите стъпки като мярка за борба с безконтролно ширещото се бракониерство по реките, а и промяна в мисленето и отношението към водните обитатели. Днес хиляди риболовци практикуват "хвани и пусни" за балканската пъстърва, а броят на реките в такъв специален режим е над 60. Всеки, който доброволно желае да полага грижа за една река, първо минава през стъпката за въвеждането на специален режим по нея, което дава и смисъла в устойчивото управление. Сдружение "Балканка" подпомага активно административните битки и защитава режима на риболов по реките. Отделно, по предложение на Сдружението, за голяма част от тези реки е въведена специална зона за защита на водите в плановете за управление на речния басейн и е забранено изграждането на нови ВЕЦ.
Наред с режима "хвани и пусни", "Балканка" има основни заслуги и в утвърждаването на правила, които да минимизират въздействието върху рибите, а риболовът да се превърне в устойчив начин на прекарване на времето сред природата - практика, която намира все повече последователи.
За повече информация:
Основни принципи при хвани пусни риболова
Съвети при хвани пусни риболова