bg en

Кампанията за измерване на замърсяването с азотен диоксид (NO2) в София на "За Земята"

азотен
Екологично сдружение „За Земята“ са номинирани за цялостните усилия за идентифициране, измерване, повишаване на осведомеността, ангажиране и обединяване на усилия в обществото по отношение на проблема с токсичното замърсяване с азотен диоксид (NO2) на въздуха в София. Усилията на организацията през годината в сферата извадиха на показ за първи път толкова публично съществуването на отричан от институциите сериозен проблем с въздуха на града. София не само е най-големият град на България и този с най-тежък автомобилен трафик. Проучвания показват, че това е градът в Европа (сред големите градове) с най-много автомобили на глава от населението и то с чувствителна преднина. Въпреки това Столична община и българските държавни институции твърдят, че замърсяването с азотен диоксид в българските градове на практика не съществува. Инсталираните от институциите крайно недостатъчни на брой измервателни станции не отчитат превишавания на средните нива на този замърсител във въздуха, противно на всякаква логика.
Това стана причина екип „Въздух“ на екологично сдружение „За Земята“ да извърши собствено целогодишно измерване на концентрациите на NO2 в пъти повече точки в града и през 2022 г. да публикува доклад, който показва, че в 19 от общо 27 избрани точни за изследване в столицата средногодишните стойности са над законовата норма. Данните бяха потвърдени и от едномесечно измерване на азотен диоксид в София с участието на 80 доброволци в средата на годината, отново по инициатива на „За Земята“. Организацията набави материалите и измервателните тръбички и обучи доброволците как да боравят правилно с тях, с което направи възможно най-мащабното за момента като обхванати улици, квартали и райони отчитане на азотен диоксид в столичния град. Резултатите бяха шокиращи - в 75 от 76 точки из цяла София се отчитат нива на азотен диоксид (NO2) в градския въздух над 10 μg/m3. Толкова е препоръчителната горна граница на средногодишното замърсяване с токсичния газ в населени места, според насоките на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г.