bg en

Кампанията "Солени хора"

солени
Кампанията „Солени хора“ включва не само създаването на едноимения филм, посветен на Атанасовско езеро, но пътуването на екипа из страната, срещата с нови хора и с приятели на езерото, дискусиите за предизвикателствата, пред които е изправена територията, но и други подобни места, възможните алтернативи, представянето на продукти с кауза от соленото езеро. Този модел за възстановяване и опазване на една защитена територия трябва да бъде широко представен, за да покаже, че режимите създават някакви ограничения, но и дават нови възможности за развитие. А „Солени хора“ демонстрира усилията на БФБ, но и на всички заинтересовани страни за опазване на тази ценна природна територия – Атанасовско езеро. До този момент филмът е бил показван пред хиляди зрители в София, Бургас, Велико Търново, Синеморец, Панаирът на солта и на различни точки по южното Черноморие.