bg en

Летен университет на ЮНЕСКО в Централен Балкан

Летен университет на ЮНЕСКО в Централен Балкан
В партньорство с Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“, МОСВ, Националния комитет на програмата „Човекът и биосферата“ (МАB) и Постоянното представителство на ЮНЕСКО в България БФБ проведе Летен университет в периода 22-28 юли 2019. Участниците бяха избрани измежду 125 кандидатури от цял свят и включваха 40 участници от 14 държави, представляващи 15 различни биосферни резервати, включително различни университети и публични органи.
Основната цел на Летния университет беше:
  • да осигури висококачествено обучение за участниците на тема „Интегрирано управление, устойчив туризъм и насърчаване на биосферните резервати";
  • да ангажира участниците чрез активен учебен процес да разработят реални идеи за съвместни проекти, насочени към по-нататъшно популяризиране на биосферните паркове и програмата „Човекът и биосферата; 
  • да представи богатото природно и културно наследство на биосферен резерват Централен Балкан.
Университетът предизвика голям медиен интерес в цял свят - има общо 283 публикации публикувани в медии, уебсайтове, FB, Twitter и Instagram в България, Италия, Гърция, Русия, Беларус, Испания, Армения и много други. 19 български регионални и национални медии също публикуваха редовно новини за събитието.
За повече информация: UNESCO MaB Summer University in Bulgaria
Participants share their experience from UNESCO's Summer University