bg en

Кампания за зелено възстановяване – COVID 19

Кампания за зелено възстановяване – COVID 19
Грийнпийс пресякоха различните гледни точки по отношение на COVID кризата  с тази кампания - кампанията акцентира на това, че социалната и здравна криза за човечеството може да се окаже обновителна за природата.
Инициативата отвори възможности за всеки един човек да допринесе за зеленото възстановяване, като предложи идея, визия или проект. Инициативата целеше да провокира визионерско мислене и да събере качествени решения за настоящите и предстоящите проблеми и да даде възможност и трибуна на хора с идеи да ги развият, споделят и да намерят съмишленици. Идеите са  насочени към подобряване на градската среда, енергийната система, използване на все повече възобновяеми източници, кръгова икономика и още много други теми, свързани със зелено възстановяване. Както екипът на Грийнпийс казва: “Кризата, предизвикана от COVID-19, е знак и генерална репетиция за онези заплахи, като унищожаването на природата и промените в климата, които са причинени от човешка дейност. Въпросът е  как променяме човешките дейности, за да имаме по-добър живот в здрава околна среда”.
За повече информация: Завръщане в бъдещето. Зелено възстановяване от кризата