bg en

Уча.се за раздела им „Околна среда“, видеа за гражданска активност и др.

Уча.се за раздела им „Околна среда“, видеа за гражданска активност и др.
Уча се са онлайн платформа за онлайн видео уроци и тестове за училище и предучилищна подготовка на разбираем и интересен език. Неин основател е Дарин Маджаров. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. Клас. Материалите следват официалната училищна програма на МОН и са съобразени с Държавните образователни стандарти. Уча.се получават наградата за най-добър образователен сайт на България 3 поредни години (2012 – 2014 г.), като през 2018 г. става сайт на годината в категориите „Сайт за услуги“ и „Продуктов сайт“.
Но освен на учи децата на български, английски, математика или история, платформата включва и много важни за развитието на децата теми като: околна среда, гражданска активност и др. През май 2020 година в партньорство с WWF България Уча се създадоха поредица „Опазване на околната среда“ , в която засягат теми като: климатични промени; есетри и опазване на реки; гори.

За повече информация: Какво да направим за забавяне на климатичните промени
Поредица „Опазване на околната среда“