bg en

Рекорден брой гнездящи двойки къдроглави пеликани в ПП Персина

Рекорден брой гнездящи двойки къдроглави пеликани в ПП Персина
Успешната работа на Природен парк Персина продължава и през периода 2019-2020. За четвърта поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в блато Песчина в ПП „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Тази година успяха да загнездят рекорден брой двойки – 24, които заеха не една, а две наколни дървени платформи в блатото. Това е най-високата численост от сформирането на колонията през 2016 г. досега. Те успяха да отгледат 30 малки пеликанчета, които успешно отлетяха в началото на юли. Интересен е и фактът, че за поредна година блатата на остров Персин привлякоха стотина розови пеликани по време на размножителния сезон, които също използваха наколните дървени платформи, но само като място за почивка и нощувка. През 2016 г., когато за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на къдроглавия пеликан в България след езерото Сребърна.
Грижата за новосформираната гнездова колония не се изразява само с дейности по редовен мониторинг, но и в поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки. И тази зима, много преди началото на размножителния сезон, доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и служители на природния парк, успяха да окосят достатъчно количество тръстика, с която да покрият платформите за гнездене на пеликаните. Дейностите по възстановяването на вида се изпълнява от Дирекцията на Природен парк „Персина“, съвместно с БДЗП.
За повече информация: https://www.persina.bg/