bg en

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“
Школата по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ към Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН запознава всички желаещи да разширят своите познания за над 420-те вида птици, с които България е сред най-богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Школата по орнитология и природозащита е създадена през 1988 г. През есента на 2018 г. с решение на Ръководството на ИБЕИ при БАН Школата по орнитология и природозащита носи вече името на проф. Димитър Нанкинов като признание за неговия дългогодишен труд по създаването и поддържането ѝ. Дотук са 32 сезона, което отговаря на 32 "учебни години" - от октомври до юни. Тя е безплатна, а лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на НПМ-БАН в София. Оттогава до днес лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов. Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства. Освен това се организират и екскурзии сред природата. Школата дава възможност и за професионална ориентация на ученици и студенти. Подробна информация за лекционния курс може да намерите на сайта на Коалиция “За да остане природа в България”