bg en

За Мухалница

За Мухалница
Кампания за спасяване на едно блато. В средата на октомври БФБ от името на коалиция "За да остане природа" обяви спешно събиране на пари за спасяване местообитанието на планинската жаба - блато Мухалница. То се намира в  района на община Ботевград и тук се наблюдава най-дългата документирана миграция на планинската жаба. Планинските жаби, които по принцип се срещат над 800 м надморска височина слизат до блатото Мухалница, разположено на 380 м н.в., всяка година по време на размножителния си период изминават приблизително 7 км за да си снесат хайвера. Учените предполагат, че тази единствена в световен мащаб миграция, е започнала от преди близо 10-12 хиляди години.
В момента ливадите са се превърнали в блато, обрасло с папур, което попречи на размножаването на планинските жаби. При изключителен интерес и в рамките само на 10 дни дарителската кампания събра нужните 2600 лв. за изчистване на папура, които бяха предадени на Община Ботевград за извършване на възстановяването на блатото.
Повече информация: Приключи спешната акция за спасяване на размножителните места на планинската жаба
Уникална миграция на планински жаби е застрашена от унищожаване