bg en

Четири кмета на общините Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли, които се включиха в кампанията за старите гори

Четири кмета на общините Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли, които се включиха в кампанията за старите гори
Научната и теренна работа по идентифициране и картиране на старите гори, общинска собственост се осъществява от природозащитната организация WWF от 2018 г. насам. До юли 2020 проучванията обхванаха територията на 40 общини и установиха 5725 ха (57259 дка) стари гори.
13 % от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.
WWF предостави резултатите от проучването на общините и ги прикани да предприемат конкретни действия за опазването на тези най-ценни за природата и за хората гори.
Първи откликнаха от община Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли. Надяваме се в скоро време и други общини да последват този пример. Така биха отговорили на очакванията и нуждите на обществото за опазване на природата и безценните екосистемни услуги, които тя предоставя.
Номинацията е за Мария Киркова - кмет на община ХАРМАНЛИ, Иван Иванов - кмет на Община СЕВЛИЕВО, Иван Гавалюгов - кмет на община БОТЕВГРАД и Петър Паунов – кмет на община КЮСТЕНДИЛ.