bg en

Дарик за природата, Дарик радио

Дарик за природата, Дарик радио
Предаването “Дарик за природата” е част от проекта "Натура 2000-нови хоризонти" LIFE17 GIE/BG/000371 и представлява партньорство между "Зелени Балкани", Дарик радио, dnevnik.bg, "Капитал" и "Хоби тв".  Като партньор на инициативата Дарик радио напълно изпълнява целта на проекта, която е свързана с промяна на обществената информираност за  Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. За номинационния период май 2019-май 2020 Дарик радио са направили 601 излъчвания на имиджов клип за НАТУРА 2000, 955 на информационни спотове за целевите видове от НАТУРА, 744 анонси за предавания, 15 предавания Дарик за природата и 45 репортажа. Съвместно партньорите по проекта се стремят да преодолеят един сериозен проблем - липсата на информация, която е причината често хората да имат негативно отношение към един от най-важните и успешни инструменти, чрез които се гарантира опазването на природа в ЕС – мрежата НАТУРА 2000.
Предаването представя важна и полезна информация за защитени видове от Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз. Дава трибуна за обсъждане на сериозни природозащитни промени, отразява кампании за опазване на природата.

Радио интервюта и материали по тематаhttps://darikradio.bg/darik-za-prirodata.html#parent=show