bg en

Да възстановим щетите от пожара в Драгоманското блато

Dragoman
На 22 януари 2020 г. голям пожар унищожи около 80% от растителността в Драгоманското блато, най-голямата карстова влажна зона във вътрешността на страната. Тя е една от 11-те влажни зони с международно значение в България и е дом на десетки видове птици. Последствията от пожара включват прогонени животни; променено местообитание; изгорели и повредени дървета; еутрофикация на водата. Огънят унищожи и изградените от СДП БАЛКАНИ с много доброволчески труд и дарения дървени пътеки и кула за наблюдения на птици.
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ бързо се съвзе след ужасната трагедия, която сполетя блатото и показа, че задружна дружина блато възстановява. Възстановяването на посетителската инфраструктура обедини всички приятели на Драгоманското блато. Беше открита фондонабирателна кампания чрез дарителския инструмент на BCause, platformata.bg. Разходите за възстановяване на 200 м от дървените пътеки бяха изчислени на 46 000 лв. С дружните усилия на фирми, неправителствени организации, местни хора и любители на природата тази на пръв поглед внушителна сума беше събрана! Над 1 150 души дариха средства за възстановяване на дървената пътека в Драгоманското блато, а даренията общо възлизат на 46 797 лв. Основна част от тях (34 898 лв.) са осигурени от служителите на VM Ware, които от 2015 г. подпомагат поддържането на дървените мостчета с дарения и доброволен труд. 6 103 лв. бяха събрани през platformata.bg, а 2 163 лв. - през DMS номер. Фирма Експириън и магазини Стената също подкрепиха каузата. Останалите дарения бяха получени през E-Pay, PayPal или по банков път!
Всичко това нямаше да е възможно без дългогодишните усилия за изграждане на общност, която да обича и да цени влажните зони и в частност Драгоманското блато!
Повече за кампанията може да научите тук: https://platformata.bg/bg/kauzi/635:3007-2020-01-28-10-21-36/details/campaign.html