bg en

Андрей Ралев

Андрей Ралев
Андрей Ралев е роден през 1979 г. Живял е 6 години във Венецуела и 2 години в Испания. Завършил Маркетинг и Мениджмънт в УНСС и Управление на околната среда в университета “Карлос III” в Мадрид. Член е на Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”. Има професионален опит и в развитието на семеен бизнес по селски туризъм в Родопите – с. Косово, община Асеновград. Един от създателите на Коалиция “За да остане природа в България”, активист в редица кампании и проекти, свързани с развитие на селските райони, устойчиво ползване на горите, опазване на реките. Занимава се активно с алпинизъм, колоездене и скално катерене. Хобито му е наблюдение на птици. През последната година той активно участва в създаването на Perangua - международна инициатива за граждански кампании. Идеята на Perangua е да се създаде глобална платформа, в която активисти и техните привърженици от най-различни страни да обединят усилия и опит за решаването на екологични проблеми в своите държави. Освен че се занимава с популяризиране на инициативата в България, благодарение на Андрей Ралев в Perangua са включени две български природозащитни кампании - кампанията за спасяване на Кресненското дефиле и лагерът за опръстеняване на птици на Дуранкулак.
Андрей Ралев подпомага и борбата за обявяването на Драгоманското блато за защитена местност, включва се и в други природозащитни кампании като експерт.

За повече информация: https://www.facebook.com/perangua / сайт: www.perangua.com