bg en

Успешните дейности по възстановяване на зубри в Източни Родопи

Успешните дейности по възстановяване на зубри в Източни Родопи
Благодарение на успешните дейности на НЛРС-СЛРБ и фондация “По-диви Родопи” от  2019 г в България отново могат да се видят на свобода  едни от символите на дивата природа в Европа - европейските бизони. Кампанията по възстановяването  им в България започва още през ноември 2013-а, когато са докарани първите пет животни от германски зоопарк. Те са поставени в адаптационна ограда, която позволява те да живеят в среда, близка до естествената, но без заплаха за тях или околните. След първоначални трудности в адаптацията и няколко сезона на размножаване днес стадото вече е от седем животни. От лятото на 2019 зубрите вече са пуснати на свобода, а сред тях е и малката Надежда - първото зубърче, родено на свобода (извън оградата).
Европейският бизон, както е известен още зубърът, е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В древността е бил широко разпространен в Европа и на Балканите. Но с развитието на цивилизацията, фрагментирането и унищожаването на местообитанията и прякото унищожаване на вида в началото на ХХ век изчезват и последните диви представители на вида в света. От средата на ХХ век започват усилията за възстановяването на вида в природата от малкото запазени зоопаркови животни. В края на 2018 г. вече се срещат 7532 животни, от които на свобода от Скандинавието до Балканите и от Испания до Русия живеят 5368 животни. Зубърът се е превърнал в един от символите на дивата природа в Европа, а неговата история е пример за това, как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как в резултат на много усилия може да бъде възстановен. Въпреки че популацията на зубъра бавно и сигурно нараства, усилията за опазването и връщането на вида в дивата природа продължават.
За повече информация: След векове отново зубри на свобода в България
Пет години зубри обитават Източните Родопи