bg en

Telus International България

Telus International България
Телъс е една от компаниите, която още с навлизането си на българския пазар заяви, че ще поддържа принципите на отговорно поведение и продължава да изпълнява това обещание и до днес. Една от кампаниите им е „Ден на подкрепа в България“, в която всяка година служителите им подкрепят като доброволци различни обществено значими каузи. През 2019 година това беше обновяването на столичния зоопарк и и създаване на по-благоприятни условия за живот на неговите обитатели, включващи множество застрашени от изчезване видове. Облагородяване на десетки зони за отдих на посетителите на зоопарка, с цел подобряване тяхното изживяване.
TELUS Ден на подкрепа, включително и хилядите часове доброволен труд, е в пълен унисон с политиката за корпоративна социална отговорност, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем“.

Партньори: Столичен зоопарк, Столична община, I&B Real Estate, собственик на TELUS Tower

Участие на служителите: Над 900 служители на TELUS International Europe заедно със своите семейства и приятели се включиха в изграждането на нови хранилки за животните, почистване на местообитанието им, както и мащабно обновяване на зоните за отдих.
построяването на 20 нови хранилки за тревопасни видове; построяването на 90 м. нови дървени скамейки; 90 м. реновирани бетонни основи за скамейки; реновиране на над 250 м. дървени повърхности и огради; боядисани над 250 м. метални огради; обновяване на лятната сцена и 3 зони за отдих с беседки; почистване на няколко зони - “Понита” и “Слонове” с ключова видимост към едни от най-посещаваните животни. Трайно бе подобрен животът на над 50 животни в над 20 хабитата.

Вложени средства – финансови и нефинансови:
В обновяването на Зоопарк София TELUS International влага над 90 000 лева, като над 62 000 от тях са преки разходи за материали, а останалите - за спомагателни дейности по организацията. От своя страна, служителите на компанията със своите семейства и приятели дариха над 3 600 часа доброволен труд.

Снимки от акцията