bg en

“Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000” и др. доброволчески акции на Коалиция “За да остане природа”

“Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000” и др. доброволчески акции на Коалиция “За да остане природа”
Кампанията "Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000" се превърна в една от най-успешните доброволчески кампании на Коалиция “За да остане природа в България” за периода 2019-2020 г. В мисията се включиха над 200 доброволеца, набрани основно чрез платформата Timeheroes, както и на сайта и ФБ страницата на Коалиция “За да остане природа в България”. Впечатляващо беше, че сред доброволците, които помогнаха имаше и незрящ човек, който със своя хъс и мотивация ни показа, че няма невъзможни неща и че колкото и да е трудно, ако има желание се намира и начин. Освен тази дейност през годината много хора се включиха и в почиствания, залесявания, дейности по изследване и опазване на птиците на България, правиха преводи и помогнаха за организирането на протести и акции, които без тях нямаше да се случат.