bg en

Бургас рециклира

Бургас рециклира
Общност от активни млади хора, обединени от необходимостта от намаляване и отговорно управление на отпадъците. Мисията им е да насърчават за устойчив начин на живот, отговорно потребление и ефективно управление на отпадъците на местно ниво.
За целта “Бургас Рециклира” провежда доброволно ежегодни кампании, отворени срещи, образователни лекции, творчески работилници, почиствания на плажове, състезания за предаване на най-много електронни отпадъци и други събития. Предлагат и безплатни консултации и ръководства с добри практики за намаляване на отпадъците и рециклиране – във вашия дом, училище или офис.

През 2019 стартираха кампанията за 420 табелки, които да "съветват" с яки послания хората да си събират отпадъците и да пазят природата.

Сайт на организацията: https://www.burgasrecycle.com/