bg en

Проект “Еко училище”

Проект “Еко училище”
През 2019 г. Професионална земеделска гимназия “Добруджа”, гр. Силистра печели финансиране в кампания Екообщина 2019 на Посолството на Франция в България по проект “Еко училище”, категория Неправителствени организации. Проектът е изпълнен успешно, като благодарение на него е въведено разделно събиране на отпадъците и е стартиран процеса по набиране на средства за оборудване на лаборатория за рециклиране на хартия. Средствата за това са събрани успешно като една част от оборудването е закупено по проект “Еко училище”, а за пълното оборудване гимназията е участвала в кампанията на Фондация BCause - Щедрия вторник като са реализирали успеваемост на кампанията 160 % през каналите на Щедрия вторник. Отделно от това в касата на настоятелството са получени и дарения на стойност 220 лева. Въпреки пандемията са събрани повече от 500 кг хартия, 200 кг пластмасови бутилки и кенчета. Гимназията е подписала и споразумение с Община Силистра и Детска градина Мир в с. Айдемир и Дом за стари хора с физически увреждания с. Айдемир, които да събират и да им предават хартия, която те да рециклират. От рециклираната хартия се правят хартиени торбички за опаковане на сушените билки за чай, каквито се отглеждат в гимназията по естествен начин. Ученици и учители произвеждат и разсад от билки като прилагат най-добри практики за отглеждането им.
Невероятно успешната кампания амбицира учители, ученици и родители да стартират нова кампания и с реализираните билки да набират средства за изграждането на система за извличане на лавандуловото масло.  
За повече информация: Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра